Typy danych Python

Jakie są typy danych w języku Python?

Jeśli zacząłeś programować w języku python, z pewnością wiesz czym są zmienne. W każdej zmiennej możemy przechowywać określone dane, które mają swój typ. Termin ten jest jednym z kluczowych pojęć, które należy zrozumieć podczas nauki pythona. Typ danych określa, jakiego rodzaju informacje będą przechowywane w zmiennej.

Przykładowe typy danych Python:

  • int (ang. integer) – liczby całkowite
  • float – liczby zmiennoprzecinkowe
  • string – łańcuch znaków (tekst)
  • bool – typ logiczny (przyjmuje wartość true albo false)
  • lista (ang. list) – definiujemy w nawiasach kwadratowych []
  • krotka / tupla (ang. tuple) – definiujemy w nawiasach okrągłych ()
  • słownik (ang. dictionary) – definiujemy w nawiasach okrągłych ()

Numeryczne typy danych

Numeryczne typy danych reprezentują liczby. Istnieją dwa główne rodzaje liczbowych typów danych: całkowite i zmiennoprzecinkowe. Główną różnicą między tymi dwoma jest to, że liczby zmiennoprzecinkowe zawierają kropkę dziesiętną, a liczby całkowite nie. Oznacza to, że liczba „5” jest liczbą całkowitą, ale ”5.17” jest liczbą zmiennoprzecinkową, ponieważ zawiera kropkę dziesiętną.

Typ danych: int (integer)

Są to wszystkie liczby całkowite – dodatnie i ujemne. Nie posiadają kropki dziesiętnej. Wszystkie liczby z kropką będą uznawane za inny typ danych (float), o którym przeczytasz poniżej. Przykłady takich liczb (int) to: -400, -57, 49, 720, 1023 itd.

Typ danych: float

Są to wszystkie liczby rzeczywiste, które składają się z części całkowitej i ułamkowej. Aby wskazać pythonowi, że jest to typ danych typu float – używamy kropki dziesiętnej. Przykłady takich liczb to: -10.234, -5.34, 44.678, 125.258.

Jak sprawdzić typ zmiennej?

Definiujemy pierwszą zmienną z ciągiem znaków „arkadiusz”:

value1 = "arkadiusz"

Następnie wyświetlamy typ właśnie wprowadzonej zmiennej za pomocą type:

print(type(value1))

Sprawdź też co zwróci python po wpisaniu:

value2 = 10
print(type(value2))
value3 = 10.0
print(type(value3))

Zmiana typów danych za pomocą funkcji

Definiując określone zmienne w pythonie automatycznie przypisujesz im określony typ danych. Nie musisz deklarować określonego typu, ponieważ python z góry go przydziela danej zmiennej. Możesz oczywiście w niektórych sytuacjach dokonać konwersji typu zmiennej, jeśli będziesz tego potrzebował.

Dla przykładu: z założenia każdy tekst wprowadzony przez użytkownika w polu input będzie stringiem. Nawet gdy pytasz w inpucie o wiek użytkownika – wprowadzony wiek będzie stringiem o ile nie zdefiniujesz tego inaczej. W dodatku na konkretnym typie danych możesz przeprowadzić tylko takie operacje, które są dla niego poprawne. Więc jeśli będziesz chciał wykonać operacje matematyczne na wprowadzonym przez użytkownika stringu musisz dokonać konwersji typu na przykład na int lub float.

age = input("Podaj swój wiek: ") # tutaj będzie string

Możesz też wymusić na inpucie, aby był to np. typ danych: int. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeśli użytkownik wpisze tekst, który nie jest liczbą całkowitą – python w tym przypadku zwróci błąd:

age = int(input("Podaj swój wiek: ") # tutaj będzie int

Konwersja typów:

number = str(10.00)
print(type(number))

Podsumowanie

Kiedy programujemy w pythonie, ważna jest znajomość typów danych. Można je podzielić na proste i złożone. Do prostych zaliczymy na przykład: liczba całkowita (int), liczba zmiennoprzecinkowa (float), bool. Do złożonych: string, tuplę, listę lub słownik.

Popularne zapytania: typy danych pythona, liczba całkowita, jaka jest różnica między float a int, typ danych python, typ zmiennej w pythonie, typ danych krotki w pytonie, typ danych obiektowych w pytonie, wartości logiczne, przypisanie zmiennej, zmienne python.

Arkadiusz Podlaski

Certyfikowany specjalista Google. Pomaga przedsiębiorcom oraz firmom rozwijać biznes w internecie. Swoje doświadczenia zdobywał między innymi w firmach takich jak LPP, Polska Press czy Gratka Technologie.

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Arkadiusz Podlaski

Certyfikowany specjalista Google. Pomaga przedsiębiorcom oraz firmom rozwijać biznes w internecie. Swoje doświadczenia zdobywał między innymi w firmach takich jak LPP, Polska Press czy Gratka Technologie.