Skróty klawiaturowe Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) to popularne i potężne narzędzie dla programistów, które oferuje wiele funkcji i narzędzi do edycji i debugowania kodu. Wraz z tym, że programiści spędzają wiele godzin przed ekranem komputera, ważne jest, aby być jak najbardziej wydajnym i produktywnym w pracy. W tym celu warto poznać i wykorzystywać różne skróty klawiaturowe, które znacznie ułatwią i przyspieszą pracę w VS Code. W ramach tego artykułu przedstawię kilka ciekawych skrótów klawiaturowych, które mogą znacznie pomóc Ci w wytwarzaniu kodu i sprawnym poruszaniu się po narzędziu Visual Studio Code.

Poniżej przedstawiam kilka przydatnych skrótów klawiaturowych, które warto poznać:

 1. F1: Otwiera paletę poleceń, w której można wyszukiwać i wybierać różne funkcje. Alternatywny skrót to Ctrl + Shift + P.
 2. F2: Zmiana nazwy zmiennej we wszystkich miejscach, gdzie jest używana.
 3. Ctrl + ’ : Pokazuje/chowa terminal.
 4. Ctrl + /: Komentuje lub usuwa komentarze dla linii kodu.
 5. Ctrl + F : Otwiera okno wyszukiwania w pliku.
 6. Ctrl + Shift + F: Otwiera okno wyszukiwania w całym projekcie.
 7. Ctrl + H : Otwiera okno wyszukiwania i zamiany w pliku.
 8. Alt + Z : Włącza/wyłącza zawijanie wierszy.
 9. Ctrl + Spacja : Wyświetla podpowiedzi składni.
 10. Tab lub Shift + Tab : Wcięcie lub cofnięcie wcięcia dla zaznaczonego tekstu.
 11. Ctrl + Spacja : Wyświetla pomoc dla modułów lub innych elementów języka.
 12. Ctrl + B: Ukrywa i pokazuje pasek boczny.
 13. Ctrl + Shift + N: Otwiera nowe okno VS Code.
 14. Ctrl + Shift + E: Otwiera okno eksploratora plików.
 15. Ctrl + Shift + L: Zaznacza wszystkie wystąpienia zaznaczonego tekstu.
 16. Strzałka w górę/strzałka w dół w terminalu: Przeskakuje do ostatnio używanego polecenia.
 17. Tab w terminalu : Automatycznie uzupełnia wpisywany tekst w terminalu.

Zastosowanie skrótów klawiaturowych w Visual Studio Code pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność pracy. Warto więc poświęcić chwilę na poznanie i wykorzystanie tych przydatnych skrótów klawiaturowych.