Rodzaje błędów Python

Istnieje wiele rodzajów błędów, które mogą wystąpić podczas programowania w języku Python. Gdy pojawia się błąd w Pythonie, warto najpierw przewinąć na sam koniec komunikatu, aby zobaczyć typ błędu i komunikat do niego przypisany. Dopiero później możemy patrzeć na tzw. Traceback i ustalamy gdzie dokładnie wystąpił problem. Oto kilka przykładów błędów w języku Python:

Błąd nazwy (name error)

odzaj błędu, który pojawia się, gdy program napotyka identyfikator (tj. nazwę), który nie jest zdefiniowany w jego zakresie. Najprościej rzecz ujmując – najprawdopodobniej zrobiłeś literówkę w nazwie danej zmiennej czy funkcji. Jeśli na przykład zdefiniowałeś x = 10, a potem wywołasz funkcję print(y), otrzymasz NameError, ponieważ y nie zostało wcześniej zdefiniowane i dlatego nie jest znane przez interpreter. Aby rozwiązać ten problem, musisz po prostu zdefiniować y z jakąś wartością, zanim spróbujesz tego użyć.

Błąd typu (type error)

Jest to błąd, który występuje, gdy program próbuje wykonać operację na obiekcie nieodpowiedniego typu. Na przykład może to być próba dodania ciągu znaków do liczby. W sposób oczywisty nie da się tego zrobić, nawet wtedy gdy ciągiem znaków jest po prostu liczba 5 (string). Aby poprawić błąd można przeprowadzić konwersję typu, na przykład zamieniając dotychczasowy string (5) na liczbę w postarci int lub float.

Błąd wartości (value error)

Jest to błąd, który występuje, gdy program próbuje wykonać operację na nieodpowiedniej wartości. Na przykład może to być próba dzielenia przez zero lub próba konwersji ciągu znaków na liczbę, gdy ciąg znaków nie jest poprawnym wyrażeniem liczby. Na przykład nie możesz dokonać konwersji typu dla ciągu znaku „lis” na liczbę, bo po prostu nie da się tego zrobić.

Błąd składniowy (syntax error)

Jest to błąd, który występuje, gdy kod nie jest poprawnie sformułowany zgodnie z regułami składni języka Python. Na przykład może to być niepoprawne użycie nawiasów lub operatorów. Syntax error jest to błąd kompilacji, a tem otrzymasz taki błąd już na wstępnym etapie, zanim Python przejdzie do jakiejkolwiek próby wywołania pierwszych linijek kodu.

Błąd wcięcia (indentation error)

Błędy wcięcia w Pythonie są jednym z najczęściej spotykanych problemów. Występują one, gdy wcięcie nie jest prawidłowo stosowane w kodzie. Może to prowadzić do błędu składni, ponieważ poprawne wcięcie jest kluczowe dla struktury programu Pythona. Błąd wcięcia jest również błędem na etapie kompilacji.

Błąd wcięcia tab (tab error)

Błąd Tab w Pythonie jest typem błędu, który występuje, gdy istnieje niespójność znaków używanych do wcięcia. Ten typ błędu może być trudny do zauważenia, ponieważ nie pojawia się jako błąd składni i może być łatwo przeoczony przez tych, którzy nie mają doświadczenia z Pythonem. Ważne jest, aby być świadomym tego typu błędów, ponieważ użycie niewłaściwego wcięcia może spowodować nieoczekiwane zachowanie w twoim kodzie. Aby uniknąć tego typu błędów, zaleca się używanie czterech spacji zamiast jednego tabulatora podczas wcinania kodu. Dodatkowo, pomocne jest użycie edytora, który pomoże podkreślić wszelkie niespójności w liczbie lub wielkości używanych tabulatorów. Podjęcie tych kroków pomoże zapewnić, że Twój kod będzie działał płynnie i bez błędów.

Błąd semantyczny (semantic error)

Jest to błąd, który występuje, gdy kod jest poprawny pod względem składni, ale nie działa tak, jak oczekiwano. Może to być spowodowane przez błędne założenie w działaniu kodu lub przez nieodpowiednie użycie zmiennych lub stałych.

Błąd atrybutu (attribute error)

Błędy atrybutów pojawiają się, gdy wykonane jest nieprawidłowe odwołanie do atrybutu, co oznacza, że przekazano do niego niewłaściwy typ obiektu. Może się to również zdarzyć, jeśli spróbujesz uzyskać dostęp do atrybutu, który nie istnieje na obiekcie. Aby usunąć tego typu błąd, ważne jest, aby zrozumieć, do jakiego typu obiektu należy atrybut i upewnić się, że przekazywany jest odpowiedni typ. Dodatkowo, inspekcja kodu i upewnienie się, że wszystkie atrybuty są poprawnie zdefiniowane może pomóc w identyfikacji tego typu błędów. Na przykład jeśli będziesz chciał wywołać print() jako metodę na stringu – text.print() – wówczas powstanie błąd atrybutu. 

Błędy dostępu do pamięci (memory error)

Są to błędy, które występują, gdy program próbuje odwołać się do pamięci, która jest już zajęta lub niedostępna.

Błędy związane z działaniami na plikach (file error)

Są to błędy, które występują, gdy program próbuje odwołać się do pliku, który nie istnieje lub ma nieprawidłowe uprawnienia dostępu.

Błędy związane z bibliotekami (library error)

Są to błędy, które występują, gdy program korzysta z biblioteki, która jest niepoprawnie zainstalowana lub ma błąd.

Podsumowanie

Python jest potężnym językiem programowania, który jest szeroko stosowany w różnych projektach. Pomimo swoich mocnych stron, debugowanie błędów w kodzie Pythona może być trudne. Błędy te można podzielić na dwie główne kategorie: błędy kompilacji (składniowe) i błędy wykonania (tzw. runtime).

Błędy składni występują, gdy kod nie przestrzega zasad języka, takich jak nieprawidłowe wcięcie lub nieprawidłowe nazwy zmiennych. Błędy wykonania występują, gdy kod działa, ale daje nieoczekiwane wyniki z powodu nieprawidłowych danych wejściowych lub problemów logicznych.

Debugowanie różnych typów błędów Pythona może być wyzwaniem, ale jest działaniem niezbędnym do pisania wydajnego i niezawodnego kodu. Zdaję sobie sprawę, że wszystkich rodzajów błędów Pythona jest znacznie więcej, ale w ramach tego artykułu starałem się opisać najpopularniejsze. Prawdopodobnie pokryją ponad 80-90 % błędów, które będziesz otrzymywał podczas pracy z językiem Python.

Arkadiusz Podlaski

Certyfikowany specjalista Google. Pomaga przedsiębiorcom oraz firmom rozwijać biznes w internecie. Swoje doświadczenia zdobywał między innymi w firmach takich jak LPP, Polska Press czy Gratka Technologie.

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Arkadiusz Podlaski

Certyfikowany specjalista Google. Pomaga przedsiębiorcom oraz firmom rozwijać biznes w internecie. Swoje doświadczenia zdobywał między innymi w firmach takich jak LPP, Polska Press czy Gratka Technologie.