Monthly Archives: lipiec 2008

Jak działa słowo NIE i kiedy należy je stosować?

Nasz rozum składa się z dwóch części: świadomej i nieświadomej. Część świadoma odpowiada za interpretację złożonego języka. Natomiast do części nieświadomej, nazywanej także podświadomością trafiają tylko proste sformułowania. Podświadomość nie rozumie między innym zaprzeczeń. Ma to kluczowe znaczenie w zrozumieniu jak działa słowo NIE. Żeby udowodnić to twierdzenie przeprowadzimy mały eksperyment. Chciałbym, abyś wykonał teraz…

Read More